Aficionats a pilota - Casa Fav

  • <<
  • >>

  • 11-01-1953 // Encontre a Casa Favila després d'una partida de pilota (Emilio Ferrando...) // Foto: Cabrera - Font: Tonico Ferrando
    Ondara en la història

    Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara