Home » Bibliografia sobre Ondara » Articles i estudis històrics

Articles i estudis històrics

Article i estudis publicats sobre la vila d'Ondara.

ESTUDIS PUBLICATS AMB REFERÈNCIA DIRECTA A ONDARA.

Any/s de l'estudi
 Autor     Títol  Publicació   
 950- 
Epalza, Mikel de    L'estructuració comarcal de la Marina d'Ondara en època àrab (textos i topònims) Revista Aguaits.
Núm. 10. 1994
 1372-1407 Richart Gomà, Jaume   Ondara i el seu castell: 1372/1407 Revista Aguaits.
Núm. 18. 2001
 1385     Richart Gomà, Jaume     Arbitratges per al reg dels cultius de les poblacions de Beniarbeig, Benimazmut, Benicadim, Ondara i el Ràfol d'en Pamis. Revista Aguaits.
Núm. 19-20. 2003    
 1404 Paternina Bono, María Jesús Relación de los moros y cristianos sujetos al impuesto del morabatí en «lo loch de Ondara» en 1404. Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes. Alacant
1502 Seser Pérez, Rosa La presa de possessió de la senyoria d'Ondara de l'any 1502: problemes senyorials i aportacions a la demografia i onomàstica d'Ondara Revista Aguaits.
Núm. 29. 2010
 1609- Martínez Ibáñez, Enrique
Fort Navarro, Albert
Ondara: canvis després de l'expulsió dels moriscos (I) Revista Aguaits.
Núm. 17. 2000
 1609- Martínez Ibáñez, Enrique
Fort Navarro, Albert
Ondara: canvis després de l'expulsió dels moriscos (II) Revista Aguaits.
Núm. 18. 2001
S. XVII Miralles i Cebrià, Robert Crisi i creixement a l'Ondara del segle XVII Estudis de la Població del País Valencià, volum I
 1744 Cárcel Ortí, Ma. Milagros
Trenchs Odena, José
Visita pastoral de Andrés Mayoral, Arzobispo de Valencia, a la Villa de Ondara (1744). Estudis: revista d'Història Moderna.
Núm. 9. 1981-82.
 1866 Estarca Català, Toni La dissolució del règim senyorial a la Marina Alta: el cas de la baronia de Pamis Revista Aguaits.
Núm. 3. 1989
 1928 Reus, Francesc AMOR I DOLOR. Una sarsuela gairebé desconeguda Revista Aguaits.
Núm. 26. 2008
 1239-1407 Mesado i Gimeno, Xavier  L'origen de les senyories del llinatge "Folc de Cardona" al regne de València (1239-1407): les valls de Guadalest i Confrides, el Real de Gandia i el lloc d'Ondara Revista Aguaits.
Núm. 30. 2011
1872- 2013 Ortuño Ginestar, Vicent Ondara i la pilota

Revista Barcella.

Núm. 50. Octubre, 2013

  Amàlia Pastor Granel

La raboseta de Pamis (text)  

La raboseta de Pamis (vídeo)

II Jornades d'Estudis d'OndaraTREBALLS HISTÒRICS SOBRE ONDARA (SENSE PUBLICAR).

 Any/s de l'estudi  Autor  
 Títol  Observacions
  Miralles i Cebrià, Robert  
Brevíssima Història d'Ondara
 
 s. VIII-XIII
Miralles i Cebrià, Robert
La toponímia àrab d'Ondara
 Propera publicació1
 s. XIV-XVII
Miralles i Cebrià, Robert La població d'Ondara entre els segles XIV i XVII
 Propera publicació1
1625-1900 Miralles i Cebrià, Robert Naixements, defuncions i matrimonis a Ondara 1625-1900
Llibres parroquials.

 
  Miralles i Cebrià, Robert Text aprovat pel ple de l'Ajuntament i inclòs en la primera escriptura subscrita en la nova notaria d'Ondara
1892-1904 Miralles i Cebrià, Robert Visats concedits a ondarencs per anar a l'Alger
1871-2009 Miralles i Cebrià, Robert Moviment natural de la població. Registre Civil d'Ondara. 1871-2009  
1936-1939 Batalla Ginàs, G.
Delgado Domínguez, F.
García Gallego, D.
Garrido Bordes, E.
Gómez Alcántara, E.
Frasquet Faus, E (coord.)
Una ciudad de la retaguardia en la Guerra Civil Española: Ondara, 1936-1939.
NOVETAT
(pròximament versió en valencià)


1. Propera publicació en les Actes del 5é Congrés d'Estudis de la Marina Alta.


ESTUDIS ON APAREIX ONDARA REFERENCIADA.

 Any/s de l'estudi  Autor  
 Títol  Publicació  
       
1247-1949 Doménech, Jaume
Ivars Pérez, Josep
Els molins d'aigua a la conca del Girona Revista Aguaits.
Núm. 3. 1989
1471-72 Chabàs Llorens, Roc Protocol de venda de cent quintals de pansa Revista El Archivo
Vol. IV - Pàg. 397
Novembre, 1893
1513 Chabàs Llorens, Roc Càrrega de cens del protocol de Francisco Pérez Culla Mayor, notari de Pego (text en llatí). Revista El Archivo
Vol. VII - Pàg. 344
Novembre, 1893
1544 Chabàs Llorens, Roc Supresió del curat de Dénia i concesió de les rendes al col·legi de Sant Sebastià de Gandia. Revista El Archivo
Vol. II, pp. 341-350
Juny, 1888
1924 Seser Pérez, Rosa Memòries sanitàries dels pobles del districte de Dénia conservades a l'Arxiu Municipal de Dénia. 1894/1924 (II) Revista Aguaits.
Núm. 17. 2000
pp. 89-93.
 1931-1939 Ballester Artigues, Teresa La Segona República a la Marina Alta I (1931-1939) Tesi doctoral UA.
1996
 1931-1939 Ballester Artigues, Teresa La Segona República a la Marina Alta II (1931-1939) Tesi doctoral UA.
1996
  González Villaescusa, Ricardo El mundo funerario romano en el País Valenciano 
(inclou l'excavació arqueològica de Vinyals on es trobaren 29 sepultures)
 Institut de Cultura Juan Gil-Albert


Fonts:

- Revista Aguaits: www.raco.cat

- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
- RUA - Repositori Institucional de la Universitat d'Alacant
- Universitat de València. Publicacions del Departament d'Història Moderna.

Ondara en la història

Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara