Home » Bibliografia sobre Ondara

Bibliografia sobre Ondara

Articles de llibres de festes

Recull dels articles històrics publicats als llibres de festes d'Ondara.

Articles i estudis històrics

Article i estudis publicats sobre la vila d'Ondara.

Jornades d'Estudis d'Ondara

Jornades d'Estudis d'Ondara - Ondara en la història
Les Jornades d'Estudis d'Ondara són un dels esdeveniments culturals més significatius del poble pel que fa a la recuperació de la nostra memòria històrica. Amb una periodicitat bianual,...

Llibres i referències bibliogràfiques

Llibres publicats referents a Ondara i referències bibliogràfiques de llibres que, sense ser monogràficament d'Ondara, hi apareix informació històrica sobre la localitat. 

Fonts arxivístiques

Relació de documentació sobre Ondara que es pot trobar en diferents arxius històrics.

Ondara en la història

Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara