Carrer Església

  • <<
  • >>

  • Maig, 1948 // Pavimentació de carrers del casc antic, entre ells, el C/ Església. // Font: Llibre de festes Soledat, 2007.
    Ondara en la història

    Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara