Carrer La Pau

  • <<
  • >>

  • 1950 aprox. // Carrer la Pau, encreuament C/ S. Jaume // Foto: Cabrera // Font: Llibre de festes Crist, 2008
    Ondara en la història

    Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara