Carrer Sant Jaume

  • <<
  • >>

  • Anys 70 // Carrer Sant Jaume (popularment carrer Arbres) // Font: Joan Costa
    Ondara en la història

    Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara