Carrer Virtuts

  • <<
  • >>

  • Carrer Mare de Déu de les Virtuts. // Font: Família Frasés i Soler
    Ondara en la història

    Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara