Home » Imatges antigues » Món taurí » Imatges 38/38

Cartell de Bous

  • <<
  • >>

  • 05 de setembre de 1971 // Font: Vicent Martí
    Ondara en la història

    Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara