Home » Imatges antigues » Festes i oci » Imatges 1/39

Diumenge de Rams

  • <<
  • >>

  • Anys 60 // Domingo Àlvarez Grimalt, Vicenta Doménech, Ana Frasés, Doménec Àlvarez, Rosa Alberola, Constantina Grimalt // Font: Família Àlvarez Vicens
    Ondara en la història

    Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara