Equip de futbol

  • <<
  • >>

  • Anys 40 // Equip de futbol, just després d'acabar la guerra // Font: Vicent Ortuño
    Ondara en la història

    Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara