Equip de futbol

  • <<
  • >>

  • Any per determinar // Equip de futbol a l'antic camp // Font: Família Gavilà Frasés
    Ondara en la història

    Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara