Home » Imatges antigues » Festes i oci » Imatges 8/39

Festes Sant Jaume, 1955

  • <<
  • >>

  • 24-07-1955 // Festes de Sant Jaume // Font: Familia Mestre Baidal
    Ondara en la història

    Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara