Home » Imatges antigues » Festes i oci » Imatges 15/39

Foguera Calvari

  • <<
  • >>

  • 1969 // Foguera del districte Calvari // Font: S. Mahiques - R. Miralles.
    Ondara en la història

    Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara