Home » Bibliografia sobre Ondara » Fonts arxivístiques

Fonts arxivístiques

Relació de documentació sobre Ondara que es pot trobar en diferents arxius històrics.

 

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL D'ONDARA.

- Índex de la documentació més rellevant conservada al nostre arxiu històric.
Autor: Robert Miralles i Cebrià.

ARXIU DE LA PARRÒQUIA SANTA ANNA D'ONDARA.

- Inventari de la documentació més rellevant conservada a l'arxiu de la nostra parròquia.
Autor: Xavier Serra i Estellés, responsable del Servici Diocesà d'Arxius Parroquials. Publicat en Inventari dels Arxius Parroquials de la Marina Alta II/1, Arxiprestat del Marquesat de Dénia. Facultat de Teologia S. Vicent Ferrer-EDICEP, València, 2006.


ARXIU HISTÒRIC DE DÉNIA.

- Quadre de classificació dins la web de l'Arxiu Històric de Dénia.
(Hi podeu trobar certa documentació sobre Ondara consultant al propi Arxiu Històric Municipal).


ARXIU DEL REGNE DE VALÈNCIA

http://dglab.cult.gva.es/ArxiuRegne_v/index.htm

 

SERVEI DIOCESÀ D'ARXIU PARROQUIALS

http://www.arxparrvalencia.es/va/

 

ARXIU HISTÒRIC NACIONAL D'ESPANYA.
http://pares.mcu.es/

SECCIÓ NOBLESA

- Arxiu dels Ducs d'Osuna.

- Arxiu dels Ducs de Parcent i Arxiu dels Marquesos de Navarrés.


CENTRE DOCUMENTAL DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA

- Delegació Nacional de Serveis Documentals de la Presidència del Govern.


ARXIU DE LA CORONA D'ARAGÓ


- Pergamins de  la Cartotixa de Montealegre, Arxiu Reial (Reial Cancelleria), Consell Suprem d'Aragó i Comte de Sàstago.


ARXIU GENERAL D'ÍNDIES


- Casa de la Contractació

Ondara en la història

Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara