Grup Caixa d'Estalvis

  • <<
  • >>

  • 1967 // Construcció de les vivendes promogudes per la "Caja de Ahorros del Sureste de España" // Foto: Cabrera // Font: Llibre de festes Crist, 2008
    Ondara en la història

    Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara