Inauguració nou Trinquet

  • <<
  • >>

  • 11-05-1956 // Inauguració del nou Trinquet "Las Delícias" (Julian Ferrando, Rovellet, Juliet, Emilio Ferrando...) // Foto: Cabrera - Font: Tonica Ferrando
    Ondara en la història

    Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara