Plaça País Valencià

  • <<
  • >>

  • Anys 70 // Plaça del País Valencià // Font: Llibre de festes del Crist.
    Ondara en la història

    Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara