Pont antic i Convent

  • <<
  • >>

  • Anys 1930-40 // Pont antic, llavador i Plaça del Convent // Font: Arxiu Històric.
    Ondara en la història

    Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara