Home » Imatges antigues » Món taurí » Imatges 3/38

Re-inauguració de la Plaça d

  • <<
  • >>

  • 23-06-1957 // Descàrrega dels caixons amb el bestiar per a la correguda de inauguració de la Plaça de Bous (Paco Baidal, Paco Giner...) // Font: Família Mestre Baidal
    Ondara en la història

    Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara