Sant Jaume, 1955

  • <<
  • >>

  • 24/07/1955 // Bous a les festes de Sant Jaume // Font: Família Mestre Baidal
    Ondara en la història

    Consulta a l'Arxiu Històric Municipal d'Ondara