Documents digitalitzats

Atenció: per obrir aquests arxius, cal clicar dues vegades, deixant un segons de diferència, damunt el document. La primera vegada apareixerà la sessió caducada però la segona vegada deuria obrir-se. També podeu accedir directament al portal PARES (Portal d'Arxius Espanyols), clicant ací, i realitzar la cerca de la paraula "ondara".

 Any/s Títol
 Ubicació
1303 Privilegi de Jaume II per celebrar mercat els dimecres.
  ATENCIÓ: cal clicar el full, 211r.
(febrer, 1303)

Privilegi de Jaume II per celebrar mercat els dimecres.
ATENCIÓ: cal clicar els fulls 106v-107r
(abril, 1303)


Arxiu Històric Nacional
Arxiu de la Corona d'Aragó
 
 1713 Actes i sentència sobre el dret a la possessió de dos censos enfitèutics sobre la vila d'Ondara, pertanyent al marquesat de Guadalest, imposats el 1692 per Isidoro Tomás Folch de Cardona, Almirant d'Aragó i Marqués de Guadalest, a favor de la seva muller Elvira de Navarra, filla de Melchor de Navarra, per tal de conseguir diners per al seu matrimoni. Estos drets son concedits a Antonio Melchor Fernández de Hijar, Duc de Lecera i Comte de Belchite.
 
Arxiu Històric Nacional.
Arxiu dels Ducs de Parcent.
 1747 Carta de poder atorgada per Josep Font i Vicenta Puig a favor de Jaume Morell, llaurador, per tal de fer el que siga convenient en la petició dels seus procurats al comte de Parcent d'una escriptura de establiment de dos patis.
 
Arxiu Històric Nacional.
Arxiu dels Ducs de Parcent.
1778

Representació dirigida a la Societat per Bautista Vidal, rector ecònom d'Ondara, sobre posar en regadiu vàries terres de secà mitjançant la séquia que projecta i medis per a la seva  execució. Aprovació de la Societat.


Repositori Institucional de la Universitat Politècnica de València
 1784 Expedient d'informació i llicència de passatger a Índies de Francisco Buch, mercader, natural d'Ondara (Regne de València), amb el seu criat Juan Buch, natural de Vernia (Regne de València), a Veracruz.
 
Arxiu Històric Nacional.
Arxiu General d'Índies.
Casa de la Contractació.
 1809 Ondara. Francisco Mestre, rector de la parròquia de la vila d'Ondara, sol·licita llicència per aplicar els seus bens a la dotació d'una mestra de xiquetes.
 
Arxiu Històric Nacional.
Consell i Tribunal Suprem d'Espanya i les Índies.
 1827 Carta de l'Alcalde Major 2n de València, Matheo Cortés de Zalon a Manuel Gonzàlez Salmon, Superintendent General de Mostrencos, expressant que queda assabentat de la resolució de la Junta de Competència en les actuacions promogudes por Juan Antonio Carrillo sobre possesió de la Baronia de Pamis. Arxiu Històric Nacional.
Arxiu General d'Índies.
Estat.
 1876 Segell de l'Alcaldia Constitucional d'Ondara Arxiu Històric Nacional.
Col·lecció Segells en tinta.
 1900 Cadastre de parcel·les rústiques del terme d'Ondara. Principis del segle XX.  Arxiu Històric Municipal.
 1940-1967 Causa General oberta per la represió franquista després de la Guerra Civil
 
Arxiu Històric Nacional.
Fiscalia del Tribunal Suprem.


Font: Portal PARES, d'Arxius Espanyols.