Material divers

Material divers

Aquesta és una secció oberta a aportacions. Algunes d'aquestes aportacions poden no ser estrictament relacionades amb la història, però poden tindre un gran interés per a la nostra localitat. Aquesta secció intenta recollir aquestes aportacions. Treballs o douments de diferents disciplines o temàtiques, universitaris o no, però amb Ondara com a centre d'interés.

 Autor/s Títol
Temàtica
Ajuntament d'Ondara Plànol de carrers d'Ondara. Any 1980. Carrers i projecte d'expansió d'Ondara. Font: Llibre de festes Soledat, 1980.
 Exèrcit de Terra. Plànol topogràfic d'Ondara i la seva rodalia. Anys 70. Topografia, vies i construccions.
Font: Vicent Pastor.
Íñiguez Teruel, Montse
Miralles Ballester, Ferran
Les plantes d'Ondara Botànica.
Relació de les plantes d'Ondara.
Durà Vicens, Ma. Àngels
Gil Salort, Francisco
Miralles Ballester, Ferran
Zapico Àlvarez, Ma. Amparo
Estudi sobre la Serra de Segària

Estudi multidisciplinar sobre la Serra de Segària
Multidisciplinar.
Dues versions del mateix treball.
Complet estudi sobre Segària
Miralles i Cebrià, Robert Treball de revisió de la toponímia d'Ondara per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua Topònims d'Ondara

Vies pecuries - camins ramaders

Les vies pecuàries són camins ramaders per on el ramat pot transitar per anar a les pastures. Tot seguit, us presentem diversos documents on s'hi recullen els camins ramaders del terme d'Ondara. Aquests informes van estar redactats a la dècada dels 60 i 70 pels perits agrícoles del Ministeri d'Agricultura.


 Autor/s Títol
Observacions
Vázquez Gabaldón, Francisco Plànol de les vies pecuàries del terme d'Ondara Any 1962
Vázquez Gabaldón, Francisco Projecte de classificació de vies pecuàries del terme d'Ondara
Any 1962
Urbasos Gómez, Francisco Modificació del projecte de classificació de vies pecuàries del terme d'Ondara Any 1970
Font: Ferran Miralles

Patrimoni i bns d'Ondara

La Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana ofereix, a la seva pàgina web, www.cult.gva.es, la possibilitat de consultar els diferents béns que ha catalogat en els municipis del territori valencià, entre ells Ondara. 

Per facilitar-ne aquesta consulta, us presentem un document, en format .pdf, que recull tots aquests béns llistats per Conselleria. Sols heu de clicar damunt de cada element per poder consultar-ne els detalls i la fitxa tècnica.

El document és el següent:

Llistat de béns catalogats per la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.
En el document podreu consultar les relacions següents:
- BICs - Béns d'Interés Cultural (2).
- BRLs - Béns de Rellevància Local (8).
- Béns Immobles d'Etnologia (16).
- Jaciments arqueològics (4).
- Béns Mobles de Belles Arts (60).
- Campanes (6).